O nama

onamaslika

Dječji vrtić Zraka sunca otvoren je 1995. godine. Osnivač vrtića je Pokret fokolara-Djelo Marijino. Odgojno obrazovni rad odvija se u četiri mješovite vrtićke  skupine (3-7 godina) i jednoj jasličkoj skupini (1-3 godine).

Specifičnost vrtića je u provođenju redovitog program s Agazzi pristupom i smjernicama Pedagogije zajedništva.

Vizija Dječjeg vrtića Zraka sunca, želi ponuditi novu kvalitetu projekta života s posebnim programom koji promiče:

  • poznavanje sebe, razvoj samokontrole i osjećaj odgovornosti, samopouzdanje, uvažavanje i ljubav za druge, kulturu davanja, prihvaćanja i mira, odnose s vršnjacima, s odraslima, s drugim kulturama, sa svijetom, dijalog, timski rad, odnos prema prirodi...

Misija Dječjeg vrtića Zraka sunca je ulagati u budućnost kroz cjelovit odgoj djece kao slobodnih subjekata, sudionika vlastitoga odgoja, odgovornih, kreativnih, aktivnih sudionika u životu zajednice u stalnom procesu međudjelovanja s kulturom i svijetom.


TEMELJI NAŠEG PROGRAMA


Naš redoviti cjelodnevni 10-satni alternativni odgojno obrazovni program prema koncepciji sestara Agazzi  temeljimo na Nacionalnom  kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske  djece, Pedagogiji zajedništva i Agazzi metodi, na spoznajama po kojima je dijete jedinstvenog i neponovljivog identiteta, osoba koja je dar, spremna graditi i njegovati odnose mira u sebi, s drugima i s prirodom, na pedagoškim smjernicama etičkog i društvenog odgoja, odgoja za razvoj, za kulturu prihvaćanja, za ekološki odgoj i odgoj za komunikaciju te na iskustvima prakse drugih vrtića, posebno vrtića u Italiji, koji već dugi niz godina provode programe po koncepciji sestara Agazzi.

Odgojno obrazovni rad ostvarujemo kroz sustav aktivnosti sličnih onima u obitelji ne gubeći iz vida cjeloviti odgoj djeteta i skrb o svim područjima razvoja.

Osnovna vrijednost i temelj odgoja jest ljubav koju najprije djelatnici trebaju živjeti među sobom kako bi je svojim primjerom prenosili djeci. U odgojni proces uključene su sve osobe u vrtiću. Svi zajedno nastojimo graditi ozračje koje će biti odgojno za dijete, te u tom duhu zajedništva oplemeniti i usmjeriti naše pedagoško djelovanje.

U poboljšavanju međuljudskih odnosa pomaže nam „kocka ljubavi“, na kojoj su napisane rečenice: ljubiti prvi, ljubiti sve, ljubiti neprijatelja, oprostiti, ljubiti se međusobno, suosjećati s drugim. Tijekom dana pokušavamo živjeti ove rečenice.

Pridajemo posebnu važnost uređenju ambijenta i odnosu prema prirodi. Stoga smo uz igralište za djecu uredili i veliku zelenu površinu gdje djeca mogu uz igru na igralištu, stjecati iskustveno spoznaje u prirodi, kroz radne i praktične aktivnosti, tzv. „Zeleni kutak“ (jezero, kućica, labirint, vrt, voćnjak). 

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.