U crvenoj skupini bavili smo se temom životinja te smo spoznaje o životinjama proširili na šumske životinje i njihovo stanište šumu. Saznali smo da u šumi žive velike i male životinje, kukci i neke ptice.

Istraživali smo njihov izgled, način života i prehranu. Djeca su spoznala koje su životinje pokrivene dlakom, koje perjem, a koje kožom. Saznala su tko se čime hrani te lovi li danju ili noću. Upoznala su životinjske nastambe te koje životinje spavaju, a koje ne spavaju zimski san.

Uz pomoć fotografija, priča, slikovnica,zagonetki i pjesmica pobliže smo upoznali, prisjetili se, ali i stekli nove spoznaje o ovoj temi. Svoja iskustva, viđenja i doživljaje svakodnevno smo predočili u likovne radove. Koristili smo različite likovne tehnike, kolaž papir, slikanje temperama i vodenim bojama, crtanje olovkama i olovkama u boji ali slikali smo i vilicama te izrađivali pužića koristeći gumbiće.

Cilj navedenih aktivnosti bio je zadovoljiti dječji interes za različitim vrstama životinja posebice šumskih životinja te onih koje spavaju zimski san,omogućiti djeci da steknu određena znanja i predodžbe o šumskim životinjma i šumi kao njihovom staništu,te upoznati djecu sa karakteristikama i osobitostima šumskih životinja.

Provedenim aktivnostima kod djece smo razvijali:

-upoznavanje novih pojmova

-usvajanje novih naziva kao što su nazivi nekih vrsta životinja, zimski san, vrste šuma...

-usvajanje znanja o različitim vrstama životinja, njihovih životnih navika, čime se hrane poput medvjeda, vjeverice, ježa, lisice i sove

-vizualnu percepciju različitim fotografijama, enciklopedijama, pričama, knjigama

-dječju maštu i kreativnost (slikanje, bojanje, lijepljenje papirića)

-finu motoriku šake i prstiju (lijepljenje, rezanje škaricama, gužvanje papira, slikanje vilicom, lijepljenje gumbića)

-spremnost za zajedničku igru i sposobnost djeteta za suradnjom

ŠUMSKE 4

ŠUMSKE 1

ŠUMSKE 3

ŠUMSKE 2

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.