Bundeve raznih oblika, veličina i boja koje smo sakupili tijekom mjeseca listopada, poslužile su nam kao poticaj za razne aktivnosti u crvenoj skupini.

U istraživačkim aktivnostima u kutiću bundeva saznali smo kakvog je bundeva mirisa, teksture, veličine, težine, boje i okusa, uključujući pritom sva osjetila a svoje nove spoznaje dokumentirali smo kroz crteže, slike i plakate. Koštice smo iskoristili za aktivnosti razvijanja predmatematičkih aktivnosti te u likovnom izražavanju. Odlučili smo promotriti i istražiti bundeve iznutra, djeca su uživala u čišćenju bundeve i pripremi za pečenje, tako su došli do zaključka da je bundeva iznutra „ljigava“ i hladna te da „pušta boju“. Vadili smo sjemenke koje smo osušili i koje spremno čekaju sadnju u našem vrtu kako bi mogli promatrati cijeli životni ciklus bundeve. Kušali smo pečenu bundevu, bučine sjemenke i bučino ulje, upoznavajući pritom možda neke nove okuse i teksture hrane. Slikovnica „Juha od bundeve“  bila je dodatan poticaj za aktivnosti, dramatizaciju priče i uživljavanje u uloge za simboličku igru u centru kuhinje.

Sve provedene aktivnosti sa bundevom izazvale su pozitivnu reakciju kod djece, navele su djecu na istraživanje ali i na konzumaciju nove namirnice te proširila saznanja i spoznaje o zdravoj prehrani. Likovnim aktivnostima i izražavanjem djeca su razvijala kreativnost, maštu i samostalnost ali i suradnju i kooperativnost u igri i aktivnostima.

ggg

fff

gggg

eee

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.