Odrasli kažu “Ljubav je teška”,
ja im kažem “To je greška!”.

Uvijek ću misliti da nije tako,
jer ja volim vrlo lako:

Koku što jaje daje,
psića što glasno laje,
cvijet u travi,
zvrk na jednoj glavi,
baku sa štapom,
djeda s kapom

Eto tako,
VOLJETI JE LAKO.

                          Mira Jurela

Voljeti i biti voljen je ono najbitnije u životima sviju nas …a djeca? Djeca pružaju bezuvjetnu ljubav svima oko sebe, spremni su voljeti i prihvatiti svakoga i to je ono što mi, odrasli možemo naučiti od njih!

Cijeli tjedan djeca u Crvenoj skupini su slušala, razgovarala, pjevala i činila LJUBAV!

Prvo smo odgovorili na pitanje: Što je ljubav?

Franka: Kada djeliš.

Mila: Da se voliš i grliš.

Fran: Ljubav je kad nekome daš poklon.

Julija: Ja volim svoga brata.

Zaključili smo da postoji više vrsta ljubavi: ljubav prema mami i tati, bratu ili sestri, djedu i baki ali i ljubav prema prijateljima, a to je ljubav koju njegujemo kroz cijelu godinu u našoj skupini, uz međusobno pomaganje i suradnju među djecom.

Aktivnosti koje smo provodili poticale su djecu na govorno izražavanje (Što je ljubav? Što je Valentinovo? Što činimo za onoga koga volimo? Što volim kod svog prijetelja?).

Čitanjem i pripovijedanjem priča, pjevanjem pjesmica djeca su bogatila svoj rječnik te razvijala vještine početnog čitanja i pisanja. Nadalje, kod djece smo razvijali empatiju prema drugima, sposobnosti razumijevanja i poštovanja osjećaja drugih te samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Kroz razne likovne aktivnosti djeca su pokazala svoju kreativnost i strpljivost, međusobnu suradnju i pomaganje te su razvijala finu motoriku šake i prstiju. Veliki interes djeca su pokazala za pokuse s bojama kojima su razvijala sposobnosti istraživanja i pronalaženja novoga te uočavanje povezanosti pojava kao uzrok i posljedicu, logičkog zaključivanja.

Za kraj slijedi nekoliko izjava djece na temu „Što volim kod svoga prijatelja“ a koje pokazuju koliko su dječja srca i umovi čisti i puni ljubavi.

„ Volim M. jer je prema meni dobra i uvijek mi nešto nacrta.“

„ Volim K. jer je iskreno dobra prema meni i volim kad se skupa igramo.“

„Volim E. jer je jako dobra i ona mi da medaljicu da se ja igram.“

„Volim M. jer pleše s menom ples pingvina.“

„Volim J. jer kad se šetamo ona me sluša a ja joj pomažem.“

IMG 20210211 093739

2021 02 11 13 53 46 876

2021 02 11 13 49 02 567

2021 02 11 13 55 29 934

2021 02 11 13 50 41 870

2021 02 11 13 52 33 167

2021 02 11 13 57 21 452

 

 

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.