Djeca nakon 18 mjeseci počinju razlikovati boje. Iako znaju razlikovati, potrebno je mnogo više vremena da djeca u potpunosti razumiju različite boje i imenuju ih.

Kako djeca uče boje?

Imenovanje boja dio je kognitivnog (spoznajnog) razvoja djeteta i odvija se kroz nekoliko faza:

UPARIVANJE –  Učenje boja počinje razvrstavanjem i uparivanjem predmeta koji su jednake boje. Prilikom učenja boja najbolje je krenuti  s jednom osnovnom bojom.

POKAZIVANJE  –  igrajte igru u kojoj dijete u prostoriji pokazuje sve predmete u određenoj boji.  Na ovaj način djeca postaju sigurnija u svijetu boja, a aktivnost možete primjenjivati kroz razne svakodnevne situacije.

 IMENOVANJE –  Kronološka dob u kojoj bi dijete trebalo znati imenovati osnovne boje nije točno određena jer to je dio kognitivnog (spoznajnog) razvoja djeteta. Većina djece sposobno je razlikovati boje, razvrstavati boje po grupama te imenovati jednu do dvije određene boje do treće godine života.

Kada je riječ o učenju boja, strpljenje je bitno i možemo ga učiniti zabavnim.

Zabavno i šareno bilo je u protekla 3 tjedna i u našoj skupini.

20220202 083856

20220208 085912

20220216 085233

20220221 074831

20220222 083622

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.