U proteklom tjednu provodili smo aktivnosti vezane uz dječja prava i dužnosti.

Djeca se rađaju s temeljnim slobodama i pravima koja pripadaju svim ljudskim bićima. No, s obzirom na tjelesnu i psihičku nezrelost pokazala se potreba isticanja posebnih prava djeteta na zaštitu što se učinilo donošenjem Deklaracije o pravima djeteta (1959), a kasnije i Konvencije o pravima djeteta (1989).

Uz prava, Konvencija uključuje i odgovornosti djece, kao što je poštovanje prava drugih, osobito svojih roditelja.

Odnos prava i odgovornosti zapravo je problem o kojem se najčešće raspravlja u odgojnom kontekstu. Prije svega važno je znati što su to prava, što su ljudska prava, a što dječja prava, a onda posebno u kakvom su ona odnosu prema odgovornostima, odnosno obavezama i dužnostima.

Bavili smo se pravima na igru, jednakost, zdravlje i obrazovanje. Isto tako smo naučili da imamo dužnosti: lijepo se igrati, prihvaćati druge, čuvati zdravlje higijenom i zdravom prehranom te učiti koliko je moguće i podijeliti svoje znanje i iskustvo s drugima.

U tome su nam pomogli naši gosti, roditelji djece iz skupine: gđa Dijana Marković, komunikolog, gdin Mario Rajn, gradonačelnik, gđa Jelena Princip, stomatolog, gđa Lucija Ištvanović Dimjašević, liječnica, gđa Gorana Pavičić, profesorica i gđa Ivana Ivančić, učiteljica. Zahvaljujemo im jer smo puno naučili o pravima i dužnostima s aspekta njihovih zanimanja.

Djeca su kroz ove aktivnosti stekla slijedeće kompetencije: aktivno zastupanje dječja prava, sudjelovanje  u zajedničkom radu u skupini, prepoznavanje i uvažavanje potreba i osjećaja drugih, razvoj komunikacijskih kompetencija,   kreativno mišljenje - djeca spontano i kreativno oblikuju i izražavaju svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema, te kritičko mišljenje – djeca oblikuju i izražavaju svoje misli i osjećaje.

1665073697016

1665073697036

1665073717269

1665073717291

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.