Djeca otkrivaju svijet oko sebe susrećući se s nepoznatim i manje poznatim stvarima. Upoznavaju i otkrivaju nove elemente koriste već poznate, te ih uspoređuju i pronalaze nove mogućnosti rada s njima.

Istraživački centar sadrži materijale za istraživanje agregatnih stanja vode, magnetizma, zvukova, fizikalnih pojava, svjetlosti, elektriciteta i sl. ukratko sve ono što potiče djetetov cjelokupan razvoj. Dijete istražuje gotovo sa svim iz svojeg okoline, pa tako cijelo njegovo okruženje postaje predmet njegova istraživanja . Predmeti istraživanja su  biljke, zvukovi, boje, svjetlo, mirisi, zatim voda, tijesto, pijesak, glina, prirodnine, odloženi i otpadni predmeti, magneti, pogodni alati, raznovrsni elementi za građenje i konstruiranje, igračke, zemljopisne karte, prikazi planeta i sl.

Sigurno i poticajno okruženje djetetu omogućava kvalitetno istraživanje što potiče kognitivnu aktivnost. Organizacija istraživačkog centra treba omogućiti djeci istraživanje pomoću svih osjetila, tako da u aktivnostima angažiraju osjetilo vida, opipa, okusa, sluha, mirisa, snagu i sposobnosti. Istraživački kutak omogućava stvaranje prvih kontakata djece s jednostavnim znanstvenim pokusima na siguran i njima zanimljiv način. Pokusi potiču interes djece, omogućavajući im suradničko učenje i stjecanje novih znanja te bolje razumijevanje prirode i njenih zakonitosti .

Dijete je uistinu po svojoj prirodi istraživač, trajno motivirano potrebom za otkrivanjem i istraživanjem. Stoga je djetetu potrebno osigurati mnoštvo raznovrsnih materijala iz okoline i svakodnevnog života kako bi moglo slobodno i nesputano istraživati, te tako zadovoljiti svoje potrebe. Slobodnim istraživanjem dijete može upoznavati nove stvari, povezivati ih s postojećim znanjima i iskustvima, te graditi odnose među njima.

Materijali bi trebali biti uvijek dostupni djetetu u sobi dnevnog boravka kao i u obiteljskom domu kako bi dijete moglo slobodno istraživati kada želi. Malim je istraživačima, osim poticajnog okruženja kod istraživanja, od velike važnosti i prisutnost odraslih kao i druge djece.

Od velike je važnosti da roditelji i odgajatelji budu afirmativni i potiču radoznalost i istraživačke kompetencije djece rane i predškolske dobi osiguravanjem poticajnog okruženja i svojom odmjerenom uključenošću.

U suradnji s roditeljima prikupili smo mnoštvo različitih  materijala, te smo u garderobi formirali centar za istraživačke aktivnosti .  Također su se roditelji uključili u neposredni odgojno obrazovni proces prezentirajući područja fizike, kemije, biologije i geografije na djeci primjeren način.

Novo formirani istraživačko znanstveni centar pobudio je interes kod djece za istraživanjem, promatranjem, uspoređivanjem. O svijetu oko sebe dijete najbolje uči ako je u izravnom doticaju s njim. Istraživačke aktivnosti promiču učenje u kojem dijete samo konstruira svoje znanje vlastitom aktivnošću.

Pri tom je važno imati na umu riječi A. Einsteina “mašta je važnija od znanja”, kao i drevnu mudrost da je važnije znati  kako doći do znanja nego ga gomilati i s vremenom zaboraviti.

1700198266105

1700198266128

1700198266147

1700211981695

1700211981709

1700198266164

O nama

Dječji vrtić Zraka sunca započeo je s radom 1995. godine u Križevcima. Ima 4 mješovite vrtićke skupine i jednu jasličku skupinu.